RIBURA SAN

Nụ cười không còn như cũ nữa đâu

Em đã khác nên bầu trời cũng khác

Những mảnh tình yêu tan tác

Giờ cũng bị cơn lốc thời gian mài cho khô cong...
RIBURA SAN